Facebook

Storno poplatky

Storno poplatky se účtují z částky, za každého účastníka takto:

 

4 a více dní před nástupem k ubytování cena za jednu noc
2 - 1 den  před nástupem k ubytování
50 % z ceny objednaných služeb 
při nedojezdu (neuskutečnění  pobytu)
nebo při stornu v den nástupu

100 % z ceny objednaných služeb

Ubytovatel nebude účtovat zákazníkovi výše uvedené stornopoplatky, pokud nemohl čerpat sjednané služby z vážných důvodů: úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění,  živelná pohroma. 

Zákazník je povinen toto doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku, dále bude hrazen jen manipulační stornopoplatek ve výši 500,- Kč a případně další skutečně vzniklé náklady.

Vrácení uhrazené částky klientem snížené o stornopoplatky provede ubytovatel na účet klienta do 30 dnů od vyřešení storna